บริษัท คิวแอร์คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


                   เป็นผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมหลากหลายระบบ ทั้งแบบลูกสูบ (Piston), สกรู (Screw), Scroll และแบบใบ Vane ในทุกแบรนด์สินค้า ด้วยประวัติการทำงานกว่า 28 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถรองรับงานบริการซ่อมเครื่องปั๊มลม Air Dryer ตลอดจนสามารถจัดหาอะไหล่แท้ อะไหล่ OEM เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน ในระบบลมอัด อาทิ การตรวจวัดอัตราการไหด้วยโฟลว์มิเตอร์ การประเมินความต้องการใช้ลมด้วยเครื่องมือ EBS จากประเทศเยอรมัน ทีมงานของบริษัท ฯ ยังสามารถประมาณราคา ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อลมตลอดจนงานระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกครบวงจร ในการให้บริการแบบ One stop service

   • ELGi is known in the industry for providing custom-engineered solutions to meet our clients’ needs. The company collaborates with clients to understand their changing needs and des...

  • CompressorIndustrial air/gas compressors Gas TurbineSmall size gas turbine generator/compressor package Innovative Power Generation SystemHigh efficiency and environment...
Visitors: 27,941