ABOUT US


บริษัท คิว-แอร์ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ระบบอัดอากาศ
มีโรงงานประกอบอยู่ในประเทศจีน ภายใต้การควบคุมมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินธุรกิจของเรายึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ จะต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจึงส่งมอบสินค้า ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
ที่นานาชาติต่างให้การยอมรับด้วยราคาที่ย่อมเยาแต่เต็มเปี่ยมด้วย ประสิทธิภาพทั้งด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้าน
การบริการจากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปี และช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงสามารถรองรับการ
ให้บริการแบบครบวงจรทำให้เราเป็น ที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างจากลูกค้าหลายระดับทั่วประเทศ

ในวันนี้ทางบริษัทมีความยินดีที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ท่านเพราะในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันเราทราบดีว่า ลูกค้า
ต้องการการลงทุนที่มีความคุ้มค่าอยู่ในงบประมาณที่กำหนดโดยได้รับผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้นทางเราจึง มั่นใจว่า
“Q-Air” สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจของท่าน

 

 

“เนื่องจากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัดอากาศ เราจึงมุ่งมันที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นคู่ค้าที่อยู่เคียงข้างลูกค้าอย่างยั่งยืน”

 

1. มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ แข่งขันกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของลูกค้า
2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถครอบคลุม กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ
3. สร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการแบบครบวงจร

Visitors: 23,453